Piątek, 17.08.2018


Znak ASF

PPK

ePUAP

Znak BIP
Graniczny Lekarz Weterynarii w Gdyni przypomina o obowiązku wczesniejszego powiadamiania o przybyciu przesyłek produktów wprowadzanych z krajow trzecich i zacheca do wykorzystywania systemu TRACES w tym celu.


25.05.2018 - RODO w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Gdyni

29.03.2018 - Wesołych Świąt!

20.06.2017 - Dzień 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) ustala się dniem wolnym od pracy. W zamian dzień 9 września 2017 r. (sobota) ustala się dniem pracującym.

03.08.2017 - Wniosek o przeprowadzenie kontroli przesyłki przetworzonego białka zwierzęcego w wywozie - Rozporządzenie 2017/893.

20.06.2017 - Dzień 16 czerwca 2017 r. (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy. W zamian dzień 24 czerwca 2017 r. (sobota) ustala się dniem pracującym.

09.05.2017 - Oferta pracy - inspektor weterynaryjny - wynik naboru

08.03.2017 - Oferta pracy - inspektor weterynaryjny

03.01.2017 - Oferta pracy - inspektor weterynaryjny

28.07.2016 - Z dniem 1 stycznia 2017 nastąpi zmiana załącznika do decyzji 2007/275/WE dotyczącej wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE (DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1196 z dnia 20 lipca 2016 r.)

24.05.2016 - Dzień 27 maja 2016 r. (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy. W zamian dzień 4 czerwca 2016 r. (sobota) ustala się dniem pracującym.

08.04.2016 - Oferta pracy - specjalista ds. kadr - wynik naboru

05.02.2016 - Oferta pracy - specjalista ds. kadr

19.02.2015 - Utrudnienia na BCT związane z budową kanalizacji kablowej pomiędzy magazynem 25 i budynkiem GPKW.

29.10.2014 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy

17.10.2014 - Rozstrzygnięcie postępowania

09.10.2014 - Zapytanie oferenta - dotyczy 1/ZP/2014

09.10.2014 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana - SIWZ

03.10.2014 - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - dostawy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


02.10.2014 - Oferta pracy - archiwista

25.08.2014 - Uwaga! Komunikat n/t prenotyfikacji.


24.07.2014 - Komunikat nr 3 Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia pierwotnego ogniska afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie na terenie powiatu białostockiego.


24.07.2014 - Komunikat nr 2 Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia pierwotnego ogniska afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie na terenie powiatu białostockiego.



23.07.2014 - Komunikat nr 1 Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia pierwotnego ogniska afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie na terenie powiatu białostockiego.

19.11.2013 - Z dniem 25 listopada 2013r. pełnomocnictwa w sprawie przyjmowane będą wyłącznie w oryginale lub kopi potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza
23.11.2012 - Produkty jajeczne i jaja spożywcze - nowe zasady przywozu z krajów trzecich do Polski
08.04.2011 - Przywóz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego do UE
18.03.2011 - Wyniki badań laboratoryjnych w kierunku fioletu krystalicznego








Informacje archiwalne:

21.12.2011 - Oferta - obsługa prawna
21.12.2012 - Oferta - obsługa informatyczna