Niedziela, 15.09.2019


Znak ASF

PPK

ePUAP

Znak BIP
Graniczny Lekarz Weterynarii w Gdyni przypomina o obowiązku wczesniejszego powiadamiania o przybyciu przesyłek produktów wprowadzanych z krajow trzecich i zacheca do wykorzystywania systemu TRACES w tym celu.

AKTUALNOŚCI

01.08.2019 - Oferta pracy - inspektor weterynaryjny

27.03.2019 - Informacja dotycząca wymogów w odniesieniu do pełnomocnictw (upoważnień, dokumentów dot. przedstawicielstwa) składanych wraz ze zgłoszeniem przesyłki do weterynaryjnej kontroli granicznej.

14.12.2018 - Szkolenie dotyczące prenotyfikacji przesyłek z wykorzystaniem systemu TRACES

25.05.2018 - RODO w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Gdyni

03.08.2017 - Wniosek o przeprowadzenie kontroli przesyłki przetworzonego białka zwierzęcego w wywozie - Rozporządzenie 2017/893.

28.07.2016 - Z dniem 1 stycznia 2017 nastąpiła zmiana załącznika do decyzji 2007/275/WE dotyczącej wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE (DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1196 z dnia 20 lipca 2016 r.)

25.08.2014 - Uwaga! Komunikat n/t prenotyfikacji.

24.07.2014 - Komunikat nr 3 Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia pierwotnego ogniska afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie na terenie powiatu białostockiego.

24.07.2014 - Komunikat nr 2 Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia pierwotnego ogniska afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie na terenie powiatu białostockiego.

23.07.2014 - Komunikat nr 1 Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia pierwotnego ogniska afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie na terenie powiatu białostockiego.

19.11.2013 - Z dniem 25 listopada 2013r. pełnomocnictwa w sprawie przyjmowane będą wyłącznie w oryginale lub kopi potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza

23.11.2012 - Produkty jajeczne i jaja spożywcze - nowe zasady przywozu z krajów trzecich do Polski

08.04.2011 - Przywóz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego do UE

18.03.2011 - Wyniki badań laboratoryjnych w kierunku fioletu krystalicznego