Czwartek, 13.12.2018


Znak ASF

PPK

ePUAP

Znak BIP
Graniczny Lekarz Weterynarii w Gdyni przypomina o obowiązku wczesniejszego powiadamiania o przybyciu przesyłek produktów wprowadzanych z krajow trzecich i zacheca do wykorzystywania systemu TRACES w tym celu.

AKTUALNOŚCI

14.12.2018 - Szkolenie dotyczące prenotyfikacji przesyłek z wykorzystaniem systemu TRACES

29.11.2018 - Oferta pracy - inspektor weterynaryjny

08.11.2018 - Dzień 12 Listopad 2018 r. (poniedziałek) Inspektorat będzie nieczynny - Święto Narodowe z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

25.09.2018 - Dzień 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) ustala się dniem wolnym od pracy. W zamian dzień 15 grudnia 2018 r. (sobota) ustala się dniem pracującym.

25.05.2018 - RODO w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Gdyni

03.08.2017 - Wniosek o przeprowadzenie kontroli przesyłki przetworzonego białka zwierzęcego w wywozie - Rozporządzenie 2017/893.

28.07.2016 - Z dniem 1 stycznia 2017 nastąpi zmiana załącznika do decyzji 2007/275/WE dotyczącej wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE (DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1196 z dnia 20 lipca 2016 r.)

25.08.2014 - Uwaga! Komunikat n/t prenotyfikacji.

24.07.2014 - Komunikat nr 3 Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia pierwotnego ogniska afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie na terenie powiatu białostockiego.

24.07.2014 - Komunikat nr 2 Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia pierwotnego ogniska afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie na terenie powiatu białostockiego.

23.07.2014 - Komunikat nr 1 Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia pierwotnego ogniska afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie na terenie powiatu białostockiego.

19.11.2013 - Z dniem 25 listopada 2013r. pełnomocnictwa w sprawie przyjmowane będą wyłącznie w oryginale lub kopi potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza

23.11.2012 - Produkty jajeczne i jaja spożywcze - nowe zasady przywozu z krajów trzecich do Polski

08.04.2011 - Przywóz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego do UE

18.03.2011 - Wyniki badań laboratoryjnych w kierunku fioletu krystalicznego