Piątek, 17.09.2021


koronawirus

Znak ASF

PPK

ePUAP

Znak BIP


Cennik

» OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz.U.2013 r. poz. 388)

» USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012r. poz. 1282 tj.)

» ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007r. Nr 187 poz. 1330)OPŁATY ZA CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ INSPEKCJĘ WETERYNARYJNĄ