Piątek, 17.08.2018


Znak ASF

PPK

ePUAP

Znak BIP

Do pobrania



Lista posterunków weterynaryjnej kontroli granicznej

Produkty niezgodne z wymaganiami przywozowymi

Żywność pochodzenia zwierzęcego

Produkty niespożywcze pochodzenia zwierzęcego

Przywóz żywnosci w bagażu podręcznym

Zwierzęta żywe

Środki żywienia zwierząt