Piątek, 29.05.2020


koronawirus

Znak ASF

PPK

ePUAP

Znak BIP

Do pobrania


Wzór nr 1 - dokument upoważnienia do działania w charakterze przedstawicielstwa bezpośredniego

Wzór nr 2 - dokument upoważnienia do działania w charakterze przedstawicielstwa pośredniego

Wzór nr 3 - dokument pełnomocnictwa udzielanego przez właściciela przesyłki

Wzór nr 4 - dokument pełnomocnictwa udzielanego przez przedstawiciela

Lista posterunków weterynaryjnej kontroli granicznej

Produkty niezgodne z wymaganiami przywozowymi

Żywność pochodzenia zwierzęcego

Produkty niespożywcze pochodzenia zwierzęcego

Przywóz żywnosci w bagażu podręcznym

Zwierzęta żywe

Środki żywienia zwierząt