Piątek, 29.05.2020


koronawirus

Znak ASF

PPK

ePUAP

Znak BIP
Graniczny Lekarz Weterynarii w Gdyni przypomina o obowiązku wczesniejszego powiadamiania o przybyciu przesyłek produktów wprowadzanych z krajow trzecich i zacheca do wykorzystywania systemu TRACES w tym celu. Formularze do pobrania:

» Formularz dla zwierząt żywych (zgłoszenie/prenotyfikacja na 24 godz. przed wwozem)

    CVED A                        

» Formularze dla produktów pochodzenia zwierzęcego (zgłoszenie/prenotyfikacja z wyprzedzeniem przed
    wwozem)

    CVED P                        

» Dokument potwierdzający przeprowadzenie kontroli granicznej przesyłki pasz wprowadzanych
    na obszar celny Unii Europejskiej (zgłoszenie/prenotyfikacja z wyprzedzeniem przed wwozem)

    Pasze 1                       

» Dodatkowa deklaracja w przypadku dzielenia przesyłki

    Pasze 2                       

» CED- wspólnotowy dokument wejścia                       

» Wniosek o przeprowadzenie kontroli przesyłki przetworzonego białka zwierzęcego w wywozie
    Rozporządzenie 2017/893                       

» Wzór pełnomocnictwa

    Pełnomocnictwo