Poniedziałek, 17.06.2024


koronawirus

Znak ASF

PPK

ePUAP

Znak BIP
Graniczny Lekarz Weterynarii w Gdyni przypomina o obowiązku wczesniejszego powiadamiania o przybyciu przesyłek produktów wprowadzanych z krajow trzecich i zacheca do wykorzystywania systemu TRACES w tym celu.
UWAGA ZMIANY - Prenotyfikacja i zgłaszanie przesyłek do weterynaryjnej kontroli granicznej w systemie TRACES NT od dnia 14 grudnia 2019 r. - szczgóły w aktualnościach.....
AKTUALNOŚCI

25.10.2023 - W Dniu 2 Stycznia 2024 r. (wtorek) Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdyni będzie nieczynny - Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów

25.10.2023 - W Dniu 2 Listopada 2023 r. (czwartek) Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdyni będzie nieczynny - Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów

13.10.2023 - Oferta pracy - inspektor weterynaryjny

07.11.2022 - Zarządzenie nr 5 ws. terminu opłat za czynności

25.08.2022 - Informacja - dokumenty CHED tylko w wersji elektronicznej

11.08.2022 - UWAGA - zmiana wzoru dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli urzędowej przesyłki pasz oraz sposobu wystawiania i wypełniania tego dokumentu

11.08.2022 - UWAGA - zmiana stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną

09.06.2021 - Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie monitoringu wizyjnego

07.12.2020 - Komunikat dot. dostępu do modułu CVED-P w systemie TRACES Classic

21.07.2020 - BREXIT - przygotowania do zakończenia okresu przejściowego

02.04.2020 - UWAGA !!! - WAŻNY KOMUNIKAT ws rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)

13.03.2020 - Komunikat - zmiany dotyczące wystawianych faktur za kontrole weterynaryjna

27.11.2019 - Szkolenie dotyczące nowego systemu TRACES NT i nowego prawodawstwa w Unii Europejskiej

07.11.2019 - Nowe prawo dotyczące kontroli urzędowych od dnia 14 Grudnia 2019 r. - strona GrIW

06.11.2019 - Prenotyfikacja i zgłaszanie przesyłek do weterynaryjnej kontroli granicznej w systemie TRACES NT od dnia 14 grudnia 2019r

22.10.2019 - BREXIT - ważne informacje

16.09.2019 - Informacja - o wynikach naboru na stnowisko inspektor weterynaryjny

27.03.2019 - Informacja dotycząca wymogów w odniesieniu do pełnomocnictw (upoważnień, dokumentów dot. przedstawicielstwa) składanych wraz ze zgłoszeniem przesyłki do weterynaryjnej kontroli granicznej.

14.12.2018 - Szkolenie dotyczące prenotyfikacji przesyłek z wykorzystaniem systemu TRACES

25.05.2018 - RODO w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Gdyni

03.08.2017 - Wniosek o przeprowadzenie kontroli przesyłki przetworzonego białka zwierzęcego w wywozie - Rozporządzenie 2017/893.

28.07.2016 - Z dniem 1 stycznia 2017 nastąpiła zmiana załącznika do decyzji 2007/275/WE dotyczącej wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE (DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1196 z dnia 20 lipca 2016 r.)

25.08.2014 - Uwaga! Komunikat n/t prenotyfikacji.

24.07.2014 - Komunikat nr 3 Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia pierwotnego ogniska afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie na terenie powiatu białostockiego.

24.07.2014 - Komunikat nr 2 Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia pierwotnego ogniska afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie na terenie powiatu białostockiego.

23.07.2014 - Komunikat nr 1 Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia pierwotnego ogniska afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie na terenie powiatu białostockiego.

19.11.2013 - Z dniem 25 listopada 2013r. pełnomocnictwa w sprawie przyjmowane będą wyłącznie w oryginale lub kopi potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza

23.11.2012 - Produkty jajeczne i jaja spożywcze - nowe zasady przywozu z krajów trzecich do Polski

08.04.2011 - Przywóz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego do UE

18.03.2011 - Wyniki badań laboratoryjnych w kierunku fioletu krystalicznego